Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Lista wymaganych dokumentów

Lista podstawowych dokumentów wymaganych do przeprowadzenia transakcji w zależności od stanu prawnego :

1.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

 • dokument potwierdzający nabycie  prawa  przez stronę sprzedającą
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w spółdzielni mieszkaniowej
 • jeżeli jest założona księga wieczysta to aktualny odpis

2.Samodzielny lokal mieszkalny:

 • dokument potwierdzający nabycie prawa własności przez stronę sprzedającą
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ( koszty zarządu – zarządca lub spółdzielnia )
 • aktualny odpis z  księgi wieczystej
 • wypis  z rejestru gruntów i budynków
 • zaświadczenie o planie miejscowym ( przeznaczeniu terenu )
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości

3. Dom

 • aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości (z ujawnionym budynkiem)
 • dokument stwierdzający nabycie prawa własności przez stronę sprzedającą
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 • zaświadczenie o planie miejscowym ( przeznaczeniu terenu )
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości

4.Działka

 • dokument potwierdzający nabycie prawa własności przez stronę sprzedającą
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
 • zaświadczenie o planie miejscowym ( przeznaczeniu terenu )
 • aktualny odpis księgi wieczystej
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości
 • warunki zabudowy

Powyższa lista zawiera podstawowy zbiór dokumentów które są wymagane do przeprowadzenia transakcji.